Website – Gebruiksvoorwaarden

NextGen Costa SL
LAATSTE WIJZIGINGEN : JULI 2023

Algemeen

Dit document bevat de gebruiksvoorwaarden voor de website servicecourse.cc.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door NextGen Costa SL, met maatschappelijke zetel te Pda Enchinent 22k, 03710 Calpe – Alicante – Spanje, hierna te noemen NGC.

Door het bezoeken en/of gebruiken van informatie op een pagina of deel van deze website, gaat de bezoeker en/of gebruiker (hierna “gebruiker”) akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Bescherming van intellectuele rechten

Alle op de website aanwezige informatie is beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van of in licentie bij NGC. Gebruikers van de website kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NGC is het niet toegestaan materialen van deze website te reproduceren, verkopen, verhuren of op te slaan in databestanden. Op de website staan links naar websites van derden. NGC is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van deze websites. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig te lezen wanneer u websites van derden bezoekt.

Verantwoordelijkheid van gebruikers

Iedere gebruiker verklaart dat hij de website alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt. Gebruikers mogen de website niet gebruiken om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, informatie of boekingsgegevens van andere gebruikers en klanten. Iedere gebruiker verklaart NGC te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden als gevolg van onjuist gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortkomen uit uw gebruik van deze website vallen onder de Spaanse wet. De Spaanse rechtbanken zijn bevoegd.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden

NGC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden van deze website regelmatig te raadplegen.

De laatste wijziging van deze tekst dateert van de maand juli 2023.