Privacybeleid

NextGen Costa SL
Laatste wijzigingen : Juli 2023

Deze verklaring vervangt alle voorgaande versies.
Deze verklaring kan te allen tijde worden gewijzigd.
Controleer regelmatig of er aanpassingen zijn

Service Course bezorgt haar klanten onvergetelijke momenten op en naast de fiets. Maar we gaan ook zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonsgegevens gebruiken om je een effectievere en efficiëntere gebruikerservaring te bieden die speciaal op jou is afgestemd.

Service Course is een handelsmerk van NextGen Costa SL.

NextGen Costa SL, waarnaar in dit beleid wordt verwezen als NGC, met maatschappelijke zetel te Pda Enchinent 22k in 03710 Calpe – Alicante (Spanje), is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die zij over u hebben. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (‘GDPR’) is geïmplementeerd met de organieke wet 3/2018 van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten.

De verantwoordelijke voor de verwerking is NGC (in deze Verklaring “wij”, “we”, of “ons”).

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te allen tijde zorgvuldig te verzamelen, te gebruiken en te beschermen. Uw privacy is belangrijk voor ons, dus neem de tijd om onze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of de manier waarop we met je persoonlijke gegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via e-mail: info@servicecourse.cc

Inhoud van deze verklaring

 1. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 2. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt
 3. Gebruik van persoonsgegevens
 4. Opslag van persoonlijke gegevens
 5. Bescherming van persoonsgegevens
 6. Delen van persoonlijke gegevens
 7. Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens en klachten
 8. Opslag van cookies en soortgelijke technologieën
 9. Koppelingen naar andere websites
 10. Functies voor sociale media

1. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

We hebben uw toestemming

 • Bij het aanmaken van een nieuw klantprofiel geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

Het is noodzakelijk om uw gegevens te verwerken in het kader van een boeking of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een contract met u aangaan

 • We moeten je persoonsgegevens verwerken om je profiel of boeking te beheren, om de gewenste diensten te kunnen leveren en om je te helpen met eventuele bestellingen.

We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Wanneer u naar het buitenland reist, zijn we soms verplicht (omdat de overheidsinstanties op de plaats van vertrek en/of aankomst dit eisen) om uw persoonsgegevens vrij te geven en te verwerken in het kader van grenscontrole, immigratie, veiligheid en terrorismebestrijding, of voor elk ander doel dat passend wordt geacht.

Om uw wezenlijke belangen of die van iemand anders te beschermen

 • Uw verzekeringsmaatschappij, hun agenten en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en bijzondere categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij namens u of in het belang van andere klanten of in een noodgeval moeten handelen.

Het in het algemeen belang is of we een officiële machtiging hebben om uw gegevens te verwerken

 • We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of soortgelijke incidenten en in het kader van verzekeringen en medische zorg.
 • De verwerking van uw gegevens is in ons legitieme belang of dat van derden en deze belangen zijn niet ondergeschikt aan uw belangen of rechten.

Om uw gebruikerservaring te personaliseren

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een beter inzicht te krijgen in uw interesses en om te voorspellen welke andere diensten en informatie u zouden kunnen interesseren. Op deze manier kunnen we onze communicatie op u afstemmen zodat u informatie ontvangt die relevant en interessant voor u is.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden

 • Als we speciale categorieën van persoonsgegevens moeten verwerken, zoals medische gegevens, zullen we dit alleen doen als aan een of meer aanvullende voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben; als de verwerking noodzakelijk is om uw wezenlijke belangen of die van iemand anders te beschermen en u fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven; als de verwerking noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen; of als de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

2. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Om de gewenste diensten te leveren

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om uw profiel of boeking te beheren, om de gewenste diensten te leveren en om u te helpen met eventuele boekingen.

Om onze diensten en dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren en te verbeteren

We gebruiken persoonlijke gegevens om onze diensten, websites, klantenprogramma’s en andere diensten te beheren en te verbeteren. We onderzoeken hoe onze diensten worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens beter te beschermen en om fraude, andere misdrijven en misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u veilig gebruik kunt maken van onze diensten.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of soortgelijke incidenten en in het kader van verzekeringen en medische zorg.

We gebruiken persoonlijke gegevens voor marktonderzoek en interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en om ons dienstenaanbod en de manier waarop we met u communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Om de gebruikerservaring personaliseren

We willen ervoor zorgen dat de marketingberichten over onze diensten en die van onze leveranciers en partners aansluiten bij uw interesses. Daarom kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om een beter inzicht te krijgen in uw interesses en om te voorspellen welke andere diensten en informatie u het meest interesseren. Zo kunnen we onze communicatie op jou afstemmen zodat je informatie ontvangt die relevant en interessant voor je is. Op basis van je surfgedrag en aankopen kunnen we gepersonaliseerde aanbiedingen sturen en diensten leveren. We kunnen ook uw reacties op marketingberichten over onze diensten meten, waardoor we u diensten kunnen aanbieden die beter aansluiten bij uw behoeften als klant. Als u geen gepersonaliseerde informatie van ons wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren te allen tijde online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) wijzigen. Wij zullen onze gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen.

Om te communiceren

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn, gebruiken we persoonsgegevens om zaken te verduidelijken of om je te helpen als je contact met ons opneemt via e-mail of social media, per post of telefonisch. We moeten uw persoonsgegevens verwerken om de promoties te beheren. Dit geldt ook voor de promoties die we in samenwerking met onze leveranciers en partners organiseren. We hebben deze gegevens nodig als je bijvoorbeeld een prijs wint. We kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan klantenenquêtes, vragenlijsten en andere marktonderzoeken die worden uitgevoerd door onszelf of door andere organisaties die we inschakelen. Om een beter inzicht te krijgen in onze klanten en om een efficiëntere service te kunnen bieden, kunnen we de persoonlijke gegevens die we bewaren wanneer u aankopen doet via onze website combineren met de persoonlijke gegevens die we opslaan wanneer u onze website bezoekt. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

3. Gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u zich registreert als gebruiker en voor een van onze diensten, verstrekt u ons de volgende gegevens:

 • persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 • inloggegevens, zoals uw door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Informatie die we verzamelen bij het raadplegen van onze website:

 • Uw voorkeuren met betrekking tot huurfietsen
 • Informatie over uw surfgedrag op onze website
 • Informatie over uw klikgedrag
 • Informatie over hoe u toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identifiers en informatie van uw browser.
 • Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten

Informatie die we verzamelen wanneer je contact met ons opneemt

 • Persoonlijke gegevens die u verstrekt zoals uw naam, gebruikersnaam en contactgegevens.
 • De gegevens van e-mails en andere digitale berichten die we uitwisselen.

Informatie die we verzamelen van online boekingen

 • Passagiersgegevens, paspoortgegevens en mogelijk gegevens van andere identiteitsdocumenten
 • Gegevens voor de eventuele verzekeringen
 • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen, bijvoorbeeld in verband met dieet, religie of handicap.
 • Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gekocht, wanneer en waar je het hebt gekocht, hoe je ervoor hebt betaald en creditcard- en andere betalingsgegevens.

Informatie over andere personen die u verstrekt in geval van offertes en boekingen

 • Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen op uw boeking.
 • Als u persoonlijke gegevens van anderen verstrekt, moet u er zeker van zijn dat zij ermee instemmen en u toestaan deze informatie te verstrekken. U moet er ook voor zorgen dat zij weten hoe hun persoonlijke gegevens door ons kunnen worden gebruikt, indien van toepassing.

4. Opslag van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van de diensten die in deze Privacyverklaring worden genoemd en/of voor het naleven van wet- en regelgeving. Na deze periode zullen wij uw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, nemen we passende maatregelen om deze gegevens te anonimiseren.

5. Bescherming van persoonlijke gegevens

We weten hoe belangrijk het is om je persoonlijke gegevens te beheren en te beschermen. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De beveiliging van uw gegevens hangt ook van u af. Als je bijvoorbeeld een wachtwoord hebt gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet je ervoor zorgen dat dit vertrouwelijk blijft.

De persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt door organisaties die voor ons of voor een van onze leveranciers buiten de EER werken. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en worden gebruikt in overeenstemming met deze Verklaring. Voorbeelden van deze beschermende maatregelen zijn contractuele clausules, zoals de modelclausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, en passende beveiligingsmaatregelen.

6. Delen van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

Om de door u gewenste diensten te kunnen aanbieden, kunnen we uw persoonsgegevens delen met de leveranciers van de uiteindelijke reisdiensten, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en transportbedrijven.

We werken ook samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren. Deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld met onze IT-diensten, het verwerken van betalingen en het leveren van diensten.

Het kan nodig zijn om persoonlijke gegevens te delen met het oog op het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van onze wettelijke rechten, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen en het kredietrisico te beperken.

Als we persoonlijke gegevens delen met andere organisaties, verplichten we hen om deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen om ze te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen alleen de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons en jou hun diensten te kunnen aanbieden.

Delen van persoonlijke gegevens met autoriteiten

Wanneer u naar het buitenland reist, zijn we soms verplicht (omdat de overheidsinstanties op de plaats van vertrek en/of aankomst dit vereisen) om uw persoonsgegevens vrij te geven en te verwerken in het kader van grenscontrole, immigratie, veiligheid en terrorismebestrijding, of om welke andere reden dan ook. welk ander doel dan ook dat passend wordt geacht.

We kunnen de minimaal vereiste persoonsgegevens ook delen met andere overheidsinstanties als dit wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens en klachten

We willen er zeker van zijn dat de persoonlijke informatie die we over u hebben correct en up-to-date is. Laat het ons weten als de informatie die we hebben onjuist is.

U kunt ons ook vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen of over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is, en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking ervan. We zullen uw gegevens bijwerken of verwijderen, tenzij we deze informatie moeten bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden.

U hebt het recht om op elk gewenst moment een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, ook al kunt u de persoonlijke gegevens die aan uw account of boeking zijn gekoppeld zelf online bekijken.

U kunt ons schriftelijk vragen om een kopie van de andere persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Geef ons in dat geval alle informatie die we nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te identificeren en te lokaliseren. Wanneer wij u toegang kunnen verlenen tot uw gegevens, zullen wij dit kosteloos doen. Als u aanvullende verklaringen aanvraagt, brengen we een redelijke vergoeding in rekening op basis van de administratieve kosten.

U kunt ook contact met ons opnemen als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. We zullen er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de nationale dienst voor gegevensbescherming.

Stuur uw schriftelijke vraag of klacht naar info@servicecourse.cc .

We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek of klacht in behandeling nemen. Als u namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we u ook om aanvullende informatie vragen om er zeker van te zijn dat u bevoegd bent om een dergelijk verzoek of een dergelijke klacht in te dienen.

8. Het opslaan van cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de website opslaat om allerlei gegevens te verzamelen en op te slaan op uw desktopcomputer, laptop of mobiele apparaat.

Cookies helpen om belangrijke functies en mogelijkheden op de website aan te bieden: we gebruiken ze om je gebruikerservaring te optimaliseren.

Alle informatie hierover vind je in de aparte Cookieverklaring.

9. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere organisaties met hun eigen privacyverklaringen. Lees de voorwaarden en het privacy statement zorgvuldig door voordat u uw persoonlijke gegevens op websites van andere organisaties achterlaat. NGC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de websites van andere organisaties.

10.Functies voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram, die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Zorg ervoor dat u de voorwaarden en de privacyverklaring zorgvuldig doorleest voordat u persoonlijke gegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.